Warning: Declaration of All_in_One_SEO_Pack::get_current_options($opts = Array, $location = NULL, $defaults = NULL) should be compatible with All_in_One_SEO_Pack_Module::get_current_options($opts = Array, $location = NULL, $defaults = NULL, $post = NULL) in /customers/a/f/d/s-studenter.se/httpd.www/burmautskottet/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 564 Uttalande med anledning av det eskalerande våldet i Rakhine, Burma | Socialdemokratiska studentförbundets Burmautskott

Uttalande med anledning av det eskalerande våldet i Rakhine, Burma

Det är med förskräckelse som vi i S-Studenters Burmanätverk har följt den senaste tidens rapportering om det tilltagande våldet i delstaten Rakhine i Burma. Vi fördömer alla av dessa våldshandlingar, oavsett vem som utför dem. Varje liv som våldet släckt, varje familj det splittrat och varje människa det tvingat på flykt är en förskräcklig tragedi i sig. Enligt UNHCR har mer än 270,000 människor flytt till grannlandet Bangladesh de senaste två veckorna[1]. Det är vår fasta förhoppning att båda sidor av denna blodiga konflikt upphör med alla våldsamheter snarast.

Tyvärr kommer den våldsamma upptrappningen i Rakhine dock inte som någon överraskning. Det var en tidsfråga innan den humanitärt katastrofala situationen i delstaten skulle resultera i våldsamma sammandrabbningar. De folkgrupper, arakan och rohingya, som ställts emot varandra i konkurrens om knappa resurser och inflytande är båda offer för större politiska och ekonomiska intressen som inte vill se en fredlig utveckling i Rakhine. Den burmesiska statens oförmåga, eller rent av ovilja, att lösa den prekära situationen i delstaten är just ett tecken på detta. Den utbredda fattigdomen i Rakhine förtäljer inte att delstaten faktiskt är väldigt rik på naturresurser, i synnerhet på naturgas. Dessa naturresurser är föremål för intensiv exploatering och den som kontrollerar dem kan tillförskansa sig stora intäkter. Mycket tyder på att vinsten från utvinningen hamnar i fickorna på den mäktiga burmesiska militären, som trots att den förlorat mycket av sitt parlamentariska inflytande fortfarande besitter betydande politisk och ekonomisk makt i landet. Ett fortsatt oroligt läge i Rakhine, där folkgrupper ställs emot varandra, möjliggör för den korrumperade utarmningen av regionen att fortgå. Det görs i skuggan av de etniska och religiösa motsättningarna och med den ekonomiska och militära elitens goda minne.

Under lång tid har den muslimska folkgruppen rohingya utsatts för ett strukturellt våld och förtryck från det burmesiska majoritetssamhället. I västra Rakhine, där merparten av rohingya lever, har de marginaliserats till vad som i praktiken är ett apartheidsystem. De förnekas grundläggande mänskliga rättigheter, rätten till sin egen kultur och identitet och rätten till medborgarskap. Rapporter om vad som liknar intet mindre än försök till etnisk rensning har på senare tid även nått ut till världssamfundet. Att desperationen bland rohingya förr eller senare skulle resultera i väpnat våld är inte överraskande, men beklagligt, då mer våld i regionen endast leder till större lidande för civilbefolkningen.  I flera år har burmesiska militärförband plundrat byar som resulterat i massmord och fördrivning av rohingyas. Dessutom  förhindrar den burmesiska staten att leverans av humanitär hjälp når rohingyas, vilket lämnar 250,000 människor utan tillräcklig tillgång till mat[2].

En långsiktig lösning av krisen i Rakhine måste innebära en integrering av rohingya i det burmesiska samhället, att de tillåts bli burmesiska medborgare och att staten garanterar deras medborgerliga rättigheter. Men lösningen ligger också i en rättvis utveckling av hela Rakhine, där regionens naturrikedomar kommer hela Rakhines befolkning till del. Genom fattigdomsbekämpning motverkas också grunden för de etniska motsättningarna. Vi önskar att Sverige genom sin röst i EU och FN:s säkerhetsråd kan driva på Burmas regering för att få ett stopp på tragedin i Rakhine.

Otto Berglund, koordinator S-Studenters Burmautskott
Helen Buhtoo Petersson, koordinator S-Studenters Burmautskott
Nadab Abraha, Internationellt ansvarig i S-Studenters Förbundsstyrelse

[1]https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya/exodus-of-rohingya-to-bangladesh-reaches-270000-unhcr-idUSKCN1BJ0ZX

[2]https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/sep/04/the-guardian-view-on-the-slaughter-in-myanmar-a-against-humanity

Share on FacebookShare on TwitterShare via emailPin it on PinterestSave on Delicious

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *