Dela så att fler kan skriva under

Varför skriva under?

Visste du att pappor tar ut 24 % och mammor tar ut 76 % av föräldraledigheten i ”världens mest jämställda land”? Eller att föräldraförsäkringen är den enda försäkring som inte är knuten till individen?

Kvinnors genomsnittliga livsinkomst är idag cirka 70 % av männens (SCB). Den enskilt största orsaken till denna orättvisa fördelning är att kvinnor förväntas stanna hemma med barnen, medan män förväntas fokusera på arbetet. Ungefär vid 30 års ålder, då det är vanligt att skaffa barn, stagnerar kvinnors löneutveckling, oavsett om de blir mammor eller ej. Männens fortsätter uppåt. Detta är oacceptabelt!

Ett barn har rätt till sina båda föräldrar och ansvaret för barnet ska delas lika. Patriarkatet begränsar både män och kvinnor. Kvinnor får sämre förutsättningar att göra karriär och män får sämre förutsättningar till god kontakt med sina barn. För att motverka könsdiskriminering på arbetsmarknaden och i hemmet krävs reformer som bryter mot rådande normer. En individualiserad föräldraförsäkring är därför den viktigaste feministiska reformen i vår tid.

Kampanjen pågår till riksdagsvalet 2014. Då kommer vi att skriva ut namnlistan och lägga den på den nyvalde statsministerns bord.

» Fler argument för individualiserad föräldraförsäkring


Hur fungerar föräldraförsäkringen idag?

Föräldraförsäkringen ger föräldrar rätt till ledighet i 18 månader efter barnets födelse eller adoption. Föräldrar som har gemensam vårdnad har rätt till 240 dagar var med föräldrapenning. Det är möjligt att överlåta dagar till den andre, men 60 dagar är reserverade för respektive förälder. Föräldrar med ensam vårdnad har rätt att ta ut alla 480 föräldrapenningdagar.