s-studenter.se
 
 

Nyhetsbrev april I

Nyhet | Publicerad 2012-03-30

Nyhetsbrev april I

 

Som många av er vet så har S-studenter en Facebook-sida där vi lägger upp information om sådant som rör förbundet men även artiklar och nyheter där vi är omnämnda. Det är alltid en bra idé att gå med i vår Facebook för alla förbundet medlemmar.

Ett tips är därför att sprida information om gruppen till era medlemmar! http://www.facebook.com/s.studenter

 

I detta nyhetsbrev finns information om:

 

1.         Kallelse rådslag 15 april

2.         Forskarnätverkskonferens 23 maj, Stockholm

3.         Ombudsfördelning kongress 2012

4.         Remiss socialdemokraternas organisationsutredning

5.         Studiematerial socialdemokraternas programkommission

 

 

1. Kallelse till Rådslag

Den 15 april kommer S-studenter hålla vårens rådslag. Alla klubbar har rätt att skicka en representant, vanligtvis ordförande, till rådslaget. Vi uppmanar alla klubbrepresentanter att planera in detta datum i sina kalendrar. Dagordning till rådslaget kommer att skickas ut senast två veckor innan rådslaget.

Rådslaget kommer att diskutera vårens verksamhet i klubbar och förbund, förbundets kongress, medlemsavgifter, kampanjande samt även förhållandet mellan klubbar och förbund. Rådslaget är till för att dels klubbar ska kunna ses och utbyta idéer men även för att klubbarna ska få så mycket insyn som möjligt och även få möjligheten att ha åsikter om förbundets verksamhet.

För att förenkla utskick av handlingar med även eventuella bokningar av kost och logi ombeds alla klubbrepresentanter att senast 1 april anmäla närvaro, kostpreferenser och om man kan ordna eget boende eller behöver boende.

Anmälan till rådslaget skicka axel.lindersson@s-studenter.se.

 

2. Forskarnätverkskonferens 23 maj, Stockholm

Den 23 maj arrangerar Arbetarrörelsens forskarnätverk vårens forskarnätverkskonferens i Stockholm.

Konferensen har tema Social sammanhållning i tider av ojämlikhet och ekonomisk kris. Konferensen arrangeras av Arbetarrörelsens forskarnätverk tillsammans med Arbetarrörelsens Tankesmedja och Socialdemokratiska studentförbundet. Konferensen arrangeras på Riksdagshuset i Stockholm.

Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lunch. Sista anmälningsdag är 16 maj och du anmäler dig via följande länk. Mer information finns på forskarnätverkets hemsida där ni även anmäler er om ni vill åka.

Har du frågor om konferensen och om seminarierna för att presentera papers, kontakta Malin Hanson (e-post Malin Hanson malin.hanson@ts.lo.se) för mer information. Observera att antalet platser är begränsat. 

 

Vill du ha information om kommande verksamhet som arrangeras av Arbetarrörelsens forskarnätverk, skicka ett mejl till a-forskarnatverket-subscribe@yahoogroups.com, eller gå med i vår grupp på Facebook via följande länk.

3. Ombudsfördelning kongress 2012

Den 29 mars fattade förbundsstyrelsen beslut om ombudsfördelning till kongressen 2012 efter förslag från verksamhetsrevisorerna och medlemsregisteransvariga på förbundet.

 

Alla klubbar som haft årsmöten under 2011 samt nya klubbar som godkänts av förbundsstyrelsen har tilldelats ombud. Totalt 71 ombud kommer till S-studenters kongress i Umeå 15-17 juni 2012.

 

Ombudsfördelningen finns under fliken "Om S-studenter -> Valberedning".

 

Den 18 maj är sedan sista datum för att rapportera klubbarnas röstlängd till förbundet.

 

När ni rapporterar röstlängd så kommer det att skickas ut ett anmälningsformulär så kansliet kommer återkomma om detta.

 

Valmötet där ni väljer ombud får hållas tidigast efter mars månads utgång. Kallelse till valmöte ska utgå till samtliga av klubbens medlemmar senast två veckor innan valmötet för att detta ska vara giltigt.

 

Rätt att skicka ombud har alla klubbar som har haft och skickat in årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2011. Klubbar som är nystartade 2012 äger rätt att skicka representanter till kongressen men dessa innehar inte rösträtt på kongressen.

 

4. Remiss socialdemokraternas organisationsutredning

Nu har Socialdemokraterna skickat ut diskussionsmaterial till sin organisationsutredning. S-studenter har uppmanats att skicka in åsikter och förslag och aktivt delta i samtalet kring hur vi ska vara Sveriges mest nyfikna, öppna och framtidsorienterade folkrörelse.

Så ta chansen och var med och påverka socialdemokraterna så att partiet blir öppnare, skarpare och bättre och en rörelse för framtidens politiska engagemang. Diskutera i klubben eller skicka in som enskilda medlemmar. Hur ni än gör så ta chansen och påverka.

Mellan den 9 mars och 10 maj har alla möjlighet att komma med synpunkter och konkreta förslag med utgångspunkt i bifogat remissunderlag. Förslag och synpunkter skickas antingen till organisationsutredningen@socialdemokraterna.se eller så skriver ni direkt in på nedanstående länk.

Mer information finner ni på följande länk:

http://www.socialdemokraterna.se/Framtidsarbetet/Framtidsarbetet---Var-organisation/

 

5. Studiematerial socialdemokraternas programkommission

Under våren kommer S-studenter att börja ett större arbete med socialdemokraternas programkommission. Programkommissionen kommer under året att arbeta för att ta fram ett nytt partiprogram. Ett antal klubbar har redan påbörjat studiecirklar men vi vill uppmana fler av er att starta studiecirklar och diskutera socialdemokratins partiprogram och i förlängningen socialdemokratins framtid. Det är ett utmärkt tillfälle att få diskutera politik samt påverka partiet. Bifogat finns studiecirkelmaterial samt det senaste partiprogrammet som antogs av partikongressen 2001.

Mer information om S-studenters arbete med partiprogrammet kommer närmsta tiden.

 

Vänliga hälsningar,

Axel och Magnus

Skriv ut text
Dela |
 
 
Socialdemokratiska Studentförbundet, Sveavägen 68, Box 554, 101 31 Stockholm
Telefon 08-08-700 26 00, e-post info@s-studenter.se
© 2008-2014 Socialdemokratiska Studentförbundet. Producerad av Ropson AB