Nomineringsanmodan till S-studenters kongress 2020

Sammanfattning av valberedningsprocessen 2020 29 februari: Nomineringsstopp till S-studenters förbundsstyrelse, Libertas redaktion samt övriga förtroendeuppdrag 6 mars: Deadline att lämna kandidattext för nominerade till förbundsstyrelsen (obligatoriskt) 31 mars: Deadline att lämna in textprov för kandidater till Libertas redaktion (obligatoriskt) 18 april: Hearing av presidiekandidater samt Libertas redaktör 19 april – …

Valberedningens förslag 2019 – 2020

Nedan följer valberedningens förslag till S-studenters förbundsstyrelse, Libertas redaktion och revisorer för verksamhetsåret 2019-2020. Anton Jordås valdes på kongressen 2018 till förbundssekreterare på två år. Förbundsstyrelse för S-studenter  Förbundsordförande Malin Malm Vice förbundsordförande Frida Gunnarsson Ledamöter (8 stycken) Luwam Ghebremichael Lotten Hammar Martin Pudaric Emma Fastesson Lindgren Jakob Stone Jacob Segerlind …

Ledamot förbundsstyrelsen – Moa Wikén

Moa Wikén heter jag och jag kandiderar till S-studenters förbundsstyrelse. Jag är teknolog i grunden och har läst till civilingenjör i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. I dagsläget jobbar jag som utredningsingenjör på Kristianstads kommuns VA-avdelning och är ordförande för Kristianstads socialdemokratiska studentklubb. Jag har varit aktiv i arbetarrörelsen …