Ledamot förbundsstyrelsen – Moa Wikén

Moa Wikén heter jag och jag kandiderar till S-studenters förbundsstyrelse. Jag är teknolog i grunden och har läst till civilingenjör i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. I dagsläget jobbar jag som utredningsingenjör på Kristianstads kommuns VA-avdelning och är ordförande för Kristianstads socialdemokratiska studentklubb. Jag har varit aktiv i arbetarrörelsen …