Ledamot i förbundsstyrelsen – Johan Ekegren

Hej kamrater, Under lång tid har nog många känt att socialdemokratin varit på tillbakagång. Konservativa opinionsvridningar och en långtgående högersväng från socialdemokratin …

Förbundsordförande – Emma Fastesson Lindgren

Jag heter Emma Fastesson Lindgren och kandiderar till posten förbundsordförande för S-studenter efter att ha blivit nominerad av Socialdemokratiska Ekonomklubben vid Handelshögskolan …