Valberedningens förslag 2019 – 2020

Nedan följer valberedningens förslag till S-studenters förbundsstyrelse, Libertas redaktion och revisorer för verksamhetsåret 2019-2020. Anton Jordås valdes på kongressen 2018 till förbundssekreterare på två år. Förbundsstyrelse för S-studenter  Förbundsordförande Malin Malm Vice förbundsordförande Frida Gunnarsson Ledamöter (8 stycken) Luwam Ghebremichael Lotten Hammar Martin Pudaric Emma Fastesson Lindgren Jakob Stone Jacob Segerlind …

Ledamot förbundsstyrelsen – Moa Wikén

Moa Wikén heter jag och jag kandiderar till S-studenters förbundsstyrelse. Jag är teknolog i grunden och har läst till civilingenjör i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. I dagsläget jobbar jag som utredningsingenjör på Kristianstads kommuns VA-avdelning och är ordförande för Kristianstads socialdemokratiska studentklubb. Jag har varit aktiv i arbetarrörelsen …