Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/f/d/s-studenter.se/httpd.www/valberedningsbloggen/wp-includes/post-template.php on line 265 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/f/d/s-studenter.se/httpd.www/valberedningsbloggen/wp-includes/post-template.php on line 265 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/f/d/s-studenter.se/httpd.www/valberedningsbloggen/wp-includes/post-template.php on line 265 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/f/d/s-studenter.se/httpd.www/valberedningsbloggen/wp-includes/post-template.php on line 265

Nomineringsanmodan inför S-studenters kongress 2019

Sammanfattning av valberedningsprocessen 2019

28 Feb: Nomineringsstopp till förbundsstyrelsen och Libertas redaktion.
3 mars: Deadline att lämna kandidattext för nominerade till förbundsstyrelsen (obligatoriskt). 31 mars: Deadline att lämna in textprov för kandidater till Libertas redaktion (obligatoriskt).
6 april: Hearing av presidiekandidater och Libertas redaktör.
7-26 april: Möjlighet att inkomma med stödnomineringar till valberedningen.
27 april: Valberedningen sammanträder för att fatta beslut om förslag till förbundsstyrelse och Libertas redaktion.

Valberedningen kommer meddela sitt förslag till förbundsstyrelse och redaktion senast 4 veckor innan kongressen.

Vilka ska väljas?
Årets kongress för S-studenter hålls 7-9 juni 2019. Under kongressen ska följande stadgeenliga val göras: • Förbundsordförande, 2 år. • Vice ordförande, 1 år.

  • 6–10 förbundsstyrelseledamöter, 1 år. • 2 ordinarie verksamhetsrevisorer, 1 år.
  • 2 ersättande verksamhetsrevisorer, 1 år.
  • Libertas redaktör, 1 år.
  • 2–6 ledamöter i Libertas redaktion, 1 år.

Under våren 2019 ser S-studenters förbundsstyrelse över arvoderingsnivåerna för styrelsens presidium och Libertas redaktör utifrån förbundets ekonomiska situation. Tidigare har uppdragen som ordförande och förbundssekreterare varit heltidsarvoderade och Libertas redaktör deltidsarvoderad. Förbundsstyrelsen kommer meddela vilka arvoderingsnivåer som de kommer föreslå gälla framöver.

Valberedningens arbete Valberedningen kommer arbeta kontinuerligt fram till kongressen och ni är varmt välkomna att ställa era frågor till oss som är er kontaktperson.Ni kommer också få mer information under arbetes gång via till exempel informationsmejl och facebookgruppen Aktiv i s-studenter.

Valberedningen arbetar utifrån S-studenters kongressantagna stadgar samt policyn för valberedningens arbete som antagits av kongressen. Vi strävar efter öppenhet och delaktighet i processen. Vårt mål är att lägga fram ett förslag som vinner ett brett stöd på kongressen och som speglar hela vårt förbund. S-studenters förbundsstyrelse och Libertas redaktion ska vara jämställda, präglas av mångfald och representera hela vårt förbund geografiskt.

Nominering För att vi i valberedningen ska kunna lämna ett så bra förslag till styrelse och redaktion som möjligt inför kongressen är det viktigt att vi får in nomineringar från alla våra klubbar runtom i landet.
Nominering antas och skickas till valberedningen antingen av en hel förening eller av en enskild medlem. Alla nomineringar måste ha skickats till valberedningen senast den 28 februari för att valberedningen ska ha möjlighet att hantera alla kandidater. Kandidater till styrelsen ska dessutom skicka in en kandidatpresentation till valberedningen och kandidater till Libertas redaktion lämnar in textprov till valberedningen.

Nomineringar skickas till valberedningen genom följande formulär: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWsZsauCQDnPNkDAu9Oufgy3CAlOR4fBOCu-gCM6Zedc9l6g/viewform

Kandidattexter och textprov skickas till: valberedningsstudenter@gmail.com

Stödnomininering
För att valberedningen ska kunna bilda sig en uppfattning om kongressens inställning till kandidaterna kan föreningarna anta stödnomineringar. Stödnomineringar kan skickas in först efter hearingen av kandidater till förbundsordförande, vice-ordförande och Libertas redaktör.

Skillnaden mellan stödnominering och nominering är att en nominering sker av den klubb kandidaten tillhör. Det är alltså klubbarnas sätt att säga ”vi har en kandidat till detta uppdraget!” Stödnomineringarna är sen sättet för alla andra klubbar, som inte nominerat någon kandidat, att visa stöd för den eller de kandidater de föredrar.

Hearing
Vid hearing kommer valberedningen intervjua kandidater till uppdragen som förbundsordförande, vice-ordförande och Libertas redaktör som alla medlemmar kommer ha möjlighet att delta i digitalt. Övriga kandidater har enskilda intervjuer med representanter i valberedningen. Hearingen kommer hållas den 6 april 2019.

Valberedningens består av:

Amanda Hellman, sammankallande, 0722-179789
Johanna Mårtensson
Isabella Hagnell
Marina Fransson
Gustav Weijden
Lina Vänglund
Anton Berg

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/f/d/s-studenter.se/httpd.www/valberedningsbloggen/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *