Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/f/d/s-studenter.se/httpd.www/valberedningsbloggen/wp-includes/post-template.php on line 265 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/f/d/s-studenter.se/httpd.www/valberedningsbloggen/wp-includes/post-template.php on line 265 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/f/d/s-studenter.se/httpd.www/valberedningsbloggen/wp-includes/post-template.php on line 265 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/f/d/s-studenter.se/httpd.www/valberedningsbloggen/wp-includes/post-template.php on line 265

Ledamot förbundsstyrelsen – Marcus Karlén

Mitt namn är Marcus Karlén och jag kandiderar till S-studenters förbundsstyrelse. Min klubb, Demos, har gett mig ett enormt fint förtroende och jag är villig att förvalta det på bästa sätt. Bredvid mitt breda politiska engagemang i arbetarrörelsens olika förgreningar studerar jag statsvetenskap och nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Engagemanget började naturligt i SSU, övergick med en försiktighet till moderpartiet och sedan, med en stor glädje och hoppfullhet, till S-studenter. Organisationens träffsäkra ideologiska riktning och dess inkluderande organisationsstruktur berikar mitt medlemskap och förpliktigar mig att sprida rörelsens vision om ett mera solidariskt samhälle, ett hållbarare samhälle och ett jämlikare samhälle. Ett annat samhälle helt enkelt.

Anledningen till mitt starka engagemang i S-studenter är sannerligen ingen tillfällighet. Högskolepolitik, även kallat studentpolitik, har ständigt präglat mitt liv och kommer fortsätta vara en naturlig del av min vardag. Jag studerar på olika högskolor och universitet, distansutbildningar samt folkhögskoleutbildning. Och målet kan kännas självklart. Alla ska ha samma möjligheter till den högre utbildningen. Högskolepolitiken är dessutom bredare än just studierelaterade utmaningar. Frågor om ens kommande arbetsliv, möjlighet till omställning senare i livet, bostadspolitik, psykisk hälsa och vilken planet vi studenter kommer leva på i framtiden bör vara av liknande dignitet.

Under mina första år i S-studenter har jag bevittnat slutsatser som är värda att nämna och som jag anser tillhör förbundets tilltalande identitet.

  • Förbundet använder studenternas vidsträckta akademiska erfarenheter för att utforma en reformagenda för alla studenter, inte bara de få. Förbundet positionerar sig inte bara i studentrelaterade frågor utan även i samhällets resterande utmaningar. Genom att organisera studenter från hela vår avlånga kunskapsnation samt breda bildningsverksamheten skapas gynnsamma förutsättningar för en förtroendeingivande organisation.
  • Utifrån förbundets begränsade resurser kan S-studenter vara en av de enskilt starkaste maktfaktorerna för att påverka moderpartiet, media och den rådande opinionen. Detta är enbart möjligt då förbundet bedriver verksamhet av studenter och för studenter.
  • När samhället, och därmed delar av vår arbetarrörelse, positioneras i ett föränderligt politiskt landskap kommer S-studenter alltid befästa sin uppgift att förmedla en tydlig vänstersinnad, solidarisk och miljömedveten agenda. En kompromisslös kamp likt en kompass i en orolig omvärld.

Utifrån ovanstående vill jag vara en del av förbundets progressiva utveckling och förbättra såväl den politiska som organisatoriska riktningen. Jag vill främja klubbengagemang​et genom att finnas tillgänglig nära gräsrötterna, kanalisera medlemmarnas politiska vilja varje dag och vara garanten för jämlikhetsfrämjande reformer i ett alltmer högerinriktat politiskt klimat. För att detta ska vara möjlig krävs betydande ideellt arbete. Att omvandla fritid och delar av studie- och arbetstid till politiska gärningar har alltid varit naturligt då min övertygelse om ett annat samhälle ständigt varit överordnat andra intressen.

Att vara förtroendevald i en idéburen organisation förpliktigar ett aktivt deltagande, ett stort ansvarstagande och att ständigt vara i opposition till rådande orättvisor. Att alltid sätta agendan och inte förhålla sig till andras dagordningar. Att våga vara vänsterinriktad när såväl nyliberala som högerextrema åsikter vinner allt fler andelar. Får jag förtroendet att representera förbundsstyrelsen kommer dessa utgångspunkter vara normerande.

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/f/d/s-studenter.se/httpd.www/valberedningsbloggen/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *