Currently browsing

Page 2

Röd-CMYK

Lär känna kandidaterna!

Nu finns kandidattexterna för de som kandiderar till förbundsstyrelse och presidium i S-studenter på kongressen 2020! Du hittar kandidaternas presentationer under menyn …

Vice ordförande – Jakob Segerlind

För snart ett år sedan valdes jag in som ledamot i S-studenters förbundsstyrelse där jag främst varit ansvarig för ekonomisk och energipolitiska …