Currently browsing

Page 2

Ordförande – Malin Malm

Jag heter Malin och kandiderar till förbundsordförande för S-studenter. Min studiebakgrund är tudelad. Jag skriver just nu min kandidatuppsats inom statsvetenskap och …

Vice ordförande – Frida Gunnarsson

På kongressen i maj 2018 valdes jag på ettårigt mandat till vice förbundsordförande för S-studenter. Nu söker jag medlemmarnas förtroende att få …

Nominerade kandidater 2019

Här kommer alla nominerade kandidater. Från och med den 7 april till och med den 26 april är det möjligt att stödnominera …