Valberedningens förslag 2021: uppdatering 211104

Nedan följer valberedningens förslag till S-studenters förbundsstyrelse, Libertas redaktion och revisorer för verksamhetsåret 2022. Uppdaterat från förra inlägget är att vi nu även har ett förslag på Libertas redaktion. Förbundssekreterare Henrik Svensson är sedan innan vald på två års mandat och sitter därmed kvar. Förbundsstyrelse för S-studenter Förbundsordförande (väljs på …

Valberedningens förslag 2021

Nedan följer valberedningens förslag till S-studenters förbundsstyrelse, Libertas redaktion och revisorer för verksamhetsåret 2022. Förbundssekreterare Henrik Svensson är sedan innan vald på två års mandat och sitter därmed kvar. Förbundsstyrelse för S-studenter Förbundsordförande (väljs på två år)Emma Fastesson Lindgren Vice förbundsordförandeAdonay Kidane Ledamöter (8 stycken) Alma Hedmark (omval)Alva Cedergren (omval)Elfva …

Ledamot i förbundsstyrelsen – Johan Ekegren

Hej kamrater, Under lång tid har nog många känt att socialdemokratin varit på tillbakagång. Konservativa opinionsvridningar och en långtgående högersväng från socialdemokratin …