Nomineringsanmodan till S-studenters kongress 2022

Nomineringsanmodan för S-studenter 2022 Sammanfattning av valberedningsprocessen 2022 30 september: Nomineringsstopp till S-studenters förbundsstyrelse, Libertas redaktion samt övriga förtroendeuppdrag. 7 oktober: Deadline att lämna kandidattext för nominerade till förbundsstyrelsen (obligatoriskt). Deadline att lämna in textprov för kandidater till Libertas redaktion (obligatoriskt). 8 oktober: Kandidattexter publiceras på http://www.s-studenter.se/valberedningsbloggen/ 22 oktober: Hearing …

Valberedningens förslag 2021: uppdatering 211104

Nedan följer valberedningens förslag till S-studenters förbundsstyrelse, Libertas redaktion och revisorer för verksamhetsåret 2022. Uppdaterat från förra inlägget är att vi nu även har ett förslag på Libertas redaktion. Förbundssekreterare Henrik Svensson är sedan innan vald på två års mandat och sitter därmed kvar. Förbundsstyrelse för S-studenter Förbundsordförande (väljs på …

Valberedningens förslag 2021

Nedan följer valberedningens förslag till S-studenters förbundsstyrelse, Libertas redaktion och revisorer för verksamhetsåret 2022. Förbundssekreterare Henrik Svensson är sedan innan vald på två års mandat och sitter därmed kvar. Förbundsstyrelse för S-studenter Förbundsordförande (väljs på två år)Emma Fastesson Lindgren Vice förbundsordförandeAdonay Kidane Ledamöter (8 stycken) Alma Hedmark (omval)Alva Cedergren (omval)Elfva …