Nomineringsanmodan till S-studenters kongress 2020

Sammanfattning av valberedningsprocessen 2020

29 februari: Nomineringsstopp till S-studenters förbundsstyrelse, Libertas redaktion
samt övriga förtroendeuppdrag

6 mars: Deadline att lämna kandidattext för nominerade till förbundsstyrelsen
(obligatoriskt)

31 mars: Deadline att lämna in textprov för kandidater till Libertas redaktion
(obligatoriskt)

18 april: Hearing av presidiekandidater samt Libertas redaktör

19 april – 2 maj: Möjlighet att inkomma med stödnomineringar

5-7 juni: S-studenters kongress, där valen ska ske.

Valberedningen kommer att meddela sitt förslag till förbundsstyrelse och redaktion
senast 4 veckor innan kongressen.

Vilka ska väljas?
Årets kongress för S-studenter hålls 5-7 juni 2020. Under kongressen ska följande
stadgeenliga val göras och går att nominera till:

• Förbundssekreterare, 2 år vid nyval eller 1 år vid omval
• Vice förbundsordförande, 1 år
• 6-10 förbundsstyrelseledamöter, 1 år
• Verksamhetsrevisorer (Två ordinarie och två ersättare), 1 år
• Libertas redaktör, 1 år
• 2-6 ledamöter i Libertas redaktion, 1 år

Valberedningens arbete
Valberedningen kommer arbeta kontinuerligt fram till kongressen och ni är varmt
välkomna att ställa era frågor till oss som är era kontaktpersoner. Ni kommer också att
få mer information under arbetets gång via till exempel informationsmejl och
facebookgruppen Aktiv i s-studenter.

Valberedningen arbetar utifrån S-studenters stadgar samt policyn för valberedningens
arbete som antagits av kongressen 2019. Vi strävar efter öppenhet och delaktighet i
processen. Vårt mål är att lägga fram ett förslag som vinner ett brett stöd på
kongressen och som speglar hela vårt förbund. S-studenters förbundsstyrelse och
Libertas redaktion ska vara jämställda, präglas av mångfald och representera hela vårt
förbund geografiskt.

Nominering
För att vi i valberedningen ska kunna lämna ett så bra förslag till styrelse och redaktion
som möjligt inför kongressen är det viktigt att vi får in nomineringar från alla våra
klubbar runtom i landet.

Nominering antas och skickas till valberedningen antingen av en hel förening eller av en
enskild medlem. Alla nomineringar måste ha skickats till valberedningen senast den 29
februari för att valberedningen ska ha möjlighet att hantera alla kandidater. Kandidater
till styrelsen ska dessutom skicka in en kandidatpresentation till valberedningen och
kandidater till Libertas redaktion lämnar in textprov till valberedningen.

Nomineringar skickas till valberedningen genom följande formulär: https://forms.gle/NTFXNWZ8iYWkRBer7

Kandidattexter och textprov skickas till: valberedningsstudenter@gmail.com

Stödnomininering
För att valberedningen ska kunna bilda sig en uppfattning om kongressens inställning
till kandidaterna kan föreningarna anta stödnomineringar. Stödnomineringar kan
skickas in först efter hearingen av kandidater till förbundsordförande, vice-ordförande
och Libertas redaktör.
Skillnaden mellan stödnominering och nominering är att en nominering sker av den
klubb kandidaten tillhör. En nominering är alltså klubbarnas sätt att säga ”vi har en
kandidat till detta uppdraget!” Stödnomineringarna är sättet för alla andra klubbar, som
inte nominerat någon kandidat, att visa stöd för den eller de kandidater de föredrar.
Stödnomineringar tas emot efter den nationella hearing som äger rum 18 april.

Hearing
Vid hearing kommer valberedningen intervjua kandidater till uppdragen som
förbundsordförande, vice-ordförande och Libertas redaktör som alla medlemmar
kommer ha möjlighet att delta i digitalt. Övriga kandidater har enskilda intervjuer med
representanter i valberedningen. Hearingen kommer hållas den 19 april 2019 och
kommer att tillgängliggöras via S-studenters valberednings och förbundets Facebooksidor.
Valberedningen:
William Sundelin, sammankallande, 073-9858203
Lina Vänglund
Alicia Dickner
Erik Anderson
Emelie Markianos
Lina Olsson
August Magnusson
Kontakta oss via valberedningsstudenter@gmail.com samt via S-studenters
valberedning på Facebook.
Valberedningsbloggen: http://www.s-studenter.se/valberedningsbloggen/

Valberedningen på Facebook: https://www.facebook.com/valberedningen.bloggar/

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/f/d/s-studenter.se/httpd.www/valberedningsbloggen/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *